228+ Contoh Soal CPNS 2018 Tes Intelegensia Umum : Tes Sinonim Kata (Persamaan Kata) - ContohSuratmu.com

228+ Contoh Soal CPNS 2018 Tes Intelegensia Umum : Tes Sinonim Kata (Persamaan Kata)

Contoh Soal CPNS Tes Intelegensi Umum - Tes Sinonim Kata (Persamaan Kata). CPNS memiliki sistem tes yang terdiri dari 3 Tes Utama yaitu Tes Intelegensia Umum, Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Kemampuan Bidang. Salah satu Tes Intelegensi Umum terdiri dari Tes Sinonim Kata. Tes ini menguji kemampuan Anda untuk menemukan persamaan arti kata. Anda bisa belajar sinonim dari KBBI atau Mata pelajaran Bahasa Indonesia ketika sekolah maupun kuliah.

Tes Sinonim Kata
Tes Sinonim Kata

Tes Sinonim Kata adalah Tes Persamaan Kata, Anda harus menemukan kata yang memiliki arti yang mendekati mirip. Trik untuk mengerjakan Soal sinonim Kata adalah Anda harus memperkaya pengetahuan sinonim Anda dengan melatih soal-soal sinonim kata.

500+ Kumpulan Contoh Soal CPNS 2018 Terlengkap Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasannya


Contoh Soal CPNS 2018 Tes Intelegensia Umum : Tes Sinonim Kata

1. KLEPTOFOBIA = . . . . . . . .
A. Takut kecurian
B. Penyakit suka mencuri
C. Tergila-gila
D. Terbayang
E. Berlebih-lebihan


2. KOLUSI = . . . . . . . .
A. Suap
B. Manipulasi
C. Kongkalikong
D. Korupsi
E. Sembunyi

3. BONAFIDE = . . . . . . . .
A. Tegar
B. Jenis bonsai
C. Catatan
D. Surat berharga
E. Dapat dipercaya


4. SINE QUA NON = . . . . . . . .
A. Selalu negatif
B. Kelengkapan
C. Air mineral
D. Harus ada
E. Tiada berair


5. EKAMATRA = . . . . . . . .
A. Estimasi ukuran
B. Suku tunggal
C. Fisika
D. Metafisika
E. Gradien


6. PROTEKSI = . . . . . . . .
A. Pengawalan
B. Perlindungan
C. Pengawasan
D. Pengamanan
E. Penjagaan
7. HUKUMAN = . . . . . . . .
A. Aturan
B. Penjara
C. Denda
D. Delik aduan
E. Larangan


8. HIBRIDA = . . . . . . . .
A. Cepat berbuah
B. Tanaman rendah
C. Cangkokan
D. Antar tanaman
E. Bibit unggul9. BAGAK = . . . . . . . .
A. Bergaya
B. Nama burung
C. Penakut
D. Seperti
E. Pemberani


10. TANGKAL = . . . . . . . .
A. Cegah
B. Tak mempan
C. Lelang
D. Rangkul
E. Mempan


11. VIRTUAL = . . . . . . . .
A. Hiponema
B. Maya
C. Nyata
D. Virgin
E. Impian


12. FRIKSI = . . . . . . . .
A. Kasar
B. Licin
C. Desakan
D. Sedih
E. Tidak berdaya


13. CANGGIH = . . . . . . . .
A. Sophisticated
B. Sulit
C. Mutakhir
D. Kompleks
E. Sukar


14. RESIDU = . . . . . . . .
A. Reduksi
B. Remisi
C. Sisa
D. Ampas
E. Hasil

15. AKURAT = . . . . . . . .
A. Ralat
B. Saksama
C. Selidik
D. Limit
E. Aproksimasi


16. CLASS = . . . . . . . .
A. State
B. Kamar
C. Ruangan
D. Tingkatan
E. Group

17. OTODIDAK = . . . . . . . .
A. Rehabilitasi kerusakan tulang
B. Cara belajar siswa aktif
C. Pendidikan luar biasa
D. Cara mengajar anak tuna grahita
E. Maju dengan belajar sendiri


18. LATIF = . . . . . . . .
A. Atraktif
B. Bersahaja
C. Aktif
D. Natural
E. Indah


19. HIBRIDASI = . . . . . . . .
A. Penyuburan
B. Penyilangan
C. Peristirahatan
D. Penjaringan
E. Unggulan


20. DEPENDENSI = . . . . . . . .
A. Mengharapkan
B. Subsidi
C. Tergantung
D. Swadaya
E. Mandiri
21. ELABORASI = . . . . . . . .
A. Penyusunan dalil
B. Pendadaran
C. Penjelasan terperinci
D. Kontrak kerja
E. Penugasan untuk kerja


22. KONVENSI = . . . . . . . .
A. Kebijakan
B. Kesamaan
C. Kesimpulan
D. Kesepakatan
E. Keputusan


23. APORISMA = . . . . . . . .
A. Apriori
B. Maksimal
C. Bentuk
D. Pendekatan
E. Prima


24. DEHIDRASI = . . . . . . . .
A. Deliberasi
B. Proses penyusutan air
C. Kehilangan cairan tubuh
D. Dekapitalisasi
E. Proses penyaringan


25. PORTO = . . . . . . . .
A. Segel
B. Materai
C. Perangko
D. Biaya
E. Dana


26. SEREBRUM = . . . . . . . .
A. Otak besar
B. Otak kecil
C. Selebritis
D. Balneum
E. Upacara


27. MOBILITAS = . . . . . . . .
A. Motivasi
B. Lalu-lintas
C. Dinamis
D. Gerak
E. Dorongan


28. INSINUASI = . . . . . . . .
A. Memaki
B. Sinis
C. Intuisi
D. Halusinasi
E. Sindiran29. KUNYUK = . . . . . . . .
A. Gorila
B. Kera kecil
C. Kuda
D. Sial
E. Macan


30. AMBIGUITAS = . . . . . . . .
A. Makna lugas
B. Denotasi
C. Gamblang
D. Harfiah
E. Makna ganda


31. BIBLIOGRAFI = . . . . . . . .
A. Daftar pustaka
B. Biografi
C. Otobiografi
D. Taman pustaka
E. Daftar grafik


32. HAYATI = . . . . . . . .
A. Menjiwai
B. Meresapi
C. Biologi
D. Botani
E. Hidup


33. DONASI = . . . . . . . .
A. Peranan
B. Distribusi
C. Bantuan
D. Kontribusi
E. Dana


34. KAMPIUN = . . . . . . . .
A. Ahli
B. Juara
C. Bintang
D. Terbaik
E. Lampion


35. BONUS = . . . . . . . .
A. Tunjangan
B. Diskon
C. Bantuan
D. Premi
E. Hadiah


36. IZIN = . . . . . . . .
A. Niscaya
B. Mesti
C. Hak
D. Biar
E. Wenang


37. TUNA GRAHITA = . . . . . . . .
A. Cacat mental
B. Tidak mengetahui
C. Cacat tubuh
D. Tak bergairah
E. Tuli


38. NEGOSIASI = . . . . . . . .
A. Musyawarah
B. Perundingan
C. Kongres
D. Konferensi
E. Damai


39. EVOKASI = . . . . . . . .
A. Penyelamatan
B. Evakuasi
C. Menggugah Rasa
D. Provokasi
E. Perasaan

40. INTERPELASI = . . . . . . . .
A. Penyisipan kata
B. Antar sistem
C. Interprestasi
D. Hak bertanya
E. Hak anggaran


41. GALAT = . . . . . . . .
A. Batas hitungan
B. Keliru
C. Cacat
D. Pendekatan
E. Hitungan


42. GENJAH = . . . . . . . .
A. Panen masal
B. Keserasian habitat
C. Kesamaan gen
D. Cepat ditanam
E. Cepat berbuah


43. PEDAR = . . . . . . . .
A. Pisah
B. Encer
C. Getah
D. Tajam
E. Getir


44. INTERPRETASI = . . . . . . . .
A. Perkiraan
B. Perkataan
C. Tafsir
D. Dugaan
E. Rekaan
45. INTERDIKSI = . . . . . . . .
A. Pelarangan
B. Pengecualian
C. Persetujuan
D. Penyimpangan
E. Kesenjangan


46. DEPORTASI = . . . . . . . .
A. Perhubungan
B. Penurunan
C. Pengangkatan
D. Pengusiran
E. Pengawasan


47. EKSAK = . . . . . . . .
A. Nyata
B. Tunggal
C. Sesuai
D. Pasti
E. Terbukti


48. MEMBRAN = . . . . . . . .
A. Plasma
B. Inti
C. Selaput
D. Kelenjar
E. Saluran


49. GLOSARI = . . . . . . . .
A. Istilah
B. Kosakata
C. Daftar
D. Penjelasan
E. Rangkuman


50. PREVALENSI = . . . . . . . .
A. Umum
B. Khusus
C. Guncangan
D. Ketakutan
E. Senang


51. DISKREDIT = . . . . . . . .
A. Menghalau
B. Menepikan
C. Meminggirkan
D. Memojokkan
E. Merusak


52. ISRAF = . . . . . . . .
A. Mashur
B. Boros
C. Hemat
D. Bebas
E. Mustahil


53. KORVE = . . . . . . . .
A. Kapal
B. Diskon
C. Perjanjian
D. Kerja
E. Kejang


54. KONGSI = . . . . . . . .
A. Komunitas
B. Alamat
C. Perseroan
D. Ikatan
E. Organisasi


55. IDENTITAS = . . . . . . . .
A. Jasmani
B. Ciri-ciri
C. Tauladan
D. Sidik jari
E. Gambar


56. RELUNG = . . . . . . . .
A. Dangkal
B. Panjang
C. Labirin
D. Ruang
E. Dalam

57. SPIRAL = . . . . . . . .
A. Melengkung
B. Lurus
C. Sulur Batang
D. Bulatan
E. Kawat


58. DIKTE = . . . . . . . .
A. Perintah
B. Imla
C. Diktator
D. Paksa
E. Arahkan


59. STAGNAN = . . . . . . . .
A. Sempit
B. Terbagi
C. Mulus
D. Lancar
E. Tersendat


91. INSTRUKSI = . . . . . . . .
A. Opini
B. Pembelajaran
C. Tuntunan
D. Suruhan
E. Arahan


60. LUGAS = . . . . . . . .
A. Lincah
B. Tepat
C. Langsung
D. Sederhana
E. Benar


61. PROGRESIF = . . . . . . . .
A. Mutakhir
B. Maju
C. Terdepan
D. Cepat
E. Kecanggihan


62. REKANAN = . . . . . . . .
A. Dagang
B. Perlindungan
C. Bisnis
D. Relasi
E. Kebohongan

63. UGAHARI = . . . . . . . .
A. Mewah
B. Sederhana
C. Miskin
D. Kaya
E. Sabar


64. EVIDEN = . . . . . . . .
A. Berani
B. Semu
C. Nyata
D. Karakteristik
E. Pola


65. FEODAL = . . . . . . . .
A. Pribumi
B. Konservatif
C. Modern
D. Berkembang
E. Terpadu


66. BUSTAN = . . . . . . . .
A. Teras
B. Kebun
C. Butik
D. Jubah
E. Buruh


67. MANIFESTO = . . . . . . . .
A. Keuntungan
B. Investasi
C. Stabilitas
D. Korupsi
E. Deklarasi


68. ABOLISI = . . . . . . . .
A. Kepercayaan
B. Kepatuhan
C. Pemberian mandat
D. Penghapusan hukuman
E. Pemberian maaf
69. GAJI = . . . . . . . .
A. Honor
B. Bonus
C. Tunjangan
D. Pekerjaan
E. Pencaharian


70. REGISTRASI = . . . . . . . .
A. Jadwal ulang
B. Pengaturan
C. Register
D. Pendaftaran Kembali
E. Pendaftaran


71. BOGA = . . . . . . . .
A. Makanan nikmat
B. Resep
C. Menu
D. Pakaian pengantin
E. Pakaian kebesaran


72. EKLIPS = . . . . . . . .
A. Gerhana
B. Penjepit buku
C. Garis khatulistiwa
D. Gaya gravitasi
E. Lonjong


73. MUKJIZAT = . . . . . . . .
A. Takjub
B. Barakah
C. Karamah
D. Safaat
E. Ashifa

74. BULAT = . . . . . . . .
A. Bola
B. Lingkaran
C. Bundar
D. Lonjong
E. Oval


75. ALTERNATIF = . . . . . . . .
A. Cara lain
B. Prosedur pemecahan
C. Prinsip dasar
D. Main stream
E. Pedoman


76. BONANZA = . . . . . . . .
A. Peternakan
B. Perayaan
C. Judul sinetron
D. Daerah subur
E. Sumber kesenangan


77. ZENIT = . . . . . . . .
A. Bintang
B. Langit
C. Puncak
D. Jenis batu
E. Batu


78. KOORDINATOR = . . . . . . . .
A. Bos
B. Ayah
C. Ketua
D. Kepala
E. Manajer79. DEDIKASI = . . . . . . . .
A. Track record
B. Pengabdian
C. Pengampunan
D. Karier
E. Pekerjaan


80. PROVOKASI = . . . . . . . .
A. Menakut-nakuti
B. Adu domba
C. Pancingan
D. Mengundang musuh
E. Promotor


81. ANULIR = . . . . . . . .
A. Pemberatan
B. Abolisi
C. Regresi
D. Penambahan
E. Analisa


82. GASAL = . . . . . . . .
A. Unik
B. Aneh
C. Gabah
D. Genap
E. Ganjil


83. CERUK = . . . . . . . .
A. Lekuk
B. Simpang
C. Pusat
D. Tanda
E. Jurang


84. AFIRMASI = . . . . . . . .
A. Penerbitan
B. Perlakuan
C. Penegasan
D. Penentuan
E. Penekanan


85. REKOGNISI = . . . . . . . .
A. Pengakuan
B. Pengembalian
C. Tuntutan
D. Perubahan
E. Pemberitahuan


86. HOSTES = . . . . . . . .
A. Pramusyahwat
B. Pramuria
C. Pramuniaga
D. Pramusaji
E. Pramugari


87. KLARIFIKASI = . . . . . . . .
A. Permintaan
B. Pengaturan
C. Klasifikasi
D. Penentuan
E. Penjelasan


88. EKSKAVASI = . . . . . . . .
A. Tangga elevator
B. Penggalian
C. Pertolongan
D. Penggalian
E. Pengangkutan


89. KONTRAS = . . . . . . . .
A. Perpecahan
B. Tidak suram
C. Jelas
D. Cerah
E. Perbedaan nyata


90. NUANSA = . . . . . . . .
A. Anasir
B. Perbedaan makna
C. Aspek
D. Wawasan
E. Cakrawala


91. EKSODUS = . . . . . . . .
A. Penampungan
B. Pengusiran
C. Penguatan
D. Sisi miring
E. Perampingan


92. ITERASI = . . . . . . . .
A. Interaksi
B. Identifikasi
C. Perulangan
D. Hubungan
E. Sublimasi


93. LEGITIMASI = . . . . . . . .
A. Penghubung
B. Pengaturan
C. Pengikat
D. Pengesahan
E. Pengendalian


94. AGITATOR = . . . . . . . .
A. Pemerhati
B. Agli Pidato
C. Orator
D. Penghasut
E. Pembela


95. ENTITAS = . . . . . . . .
A. Kualitas
B. Sumbangsih
C. Wujud
D. Jumlah
E. Tak terbatas


96. ANGOT = . . . . . . . .
A. Kumat
B. Seperti
C. Kacau
D. Andai
E. Atau


97. BABUT = . . . . . . . .
A. Sprei
B. Tikar
C. Matlas
D. Karpet
E. Permadani
98. WAGON = . . . . . . . .
A. Rel
B. Gerbong
C. Roda
D. Upah
E. Bendungan


99. NISBAH = . . . . . . . .
A. Angka
B. Bilangan
C. Skala
D. Pecahan
E. Pembilang


100. KELIR = . . . . . . . .
A. Selubung
B. Jalur
C. Pemisah
D. Layar
E. Penahan


101. AVERSI = . . . . . . . .
A. Awam
B. Iri
C. Hobi
D. Anarki
E. Sombong


102. JENGGALA = . . . . . . . .
A. Hutan
B. Lebat
C. Sabana
D. Gurun
E. Bukit


103. SABAN = . . . . . . . .
A. Pernah
B. Sejalan
C. Jarang
D. Tiap-tiap
E. Sekali


53. GANCU = . . . . . . . .
A. Golok
B. Timbangan
C. Karung
D. Serokan
E. Pengait


104. RELATIF = . . . . . . . .
A. Biasa
B. Statis
C. Pasti
D. Nisbi
E. Ukuran


105. TASIK = . . . . . . . .
A. Lembah
B. Danau
C. Rawa
D. Selat
E. Sungai


106. RANAH = . . . . . . . .
A. Domain
B. Asal
C. Hutan
D. Kampung
E. Tanah


107. NANAR = . . . . . . . .
A. Malu
B. Kosong
C. Bingung
D. Berani
E. Tajam

108. BOYAK = . . . . . . . .
A. Lalai
B. Hambar
C. Sedap
D. Segar
E. Layu


109. MUKADIMAH = . . . . . . . .
A. Prapendapat
B. Keterangan
C. Salam
D. Bagian
E. Penduhuluan


110. BENCANA = . . . . . . . .
A. Bantuan
B. Lawan
C. Bala
D. Rapat Sekali
E. Kawan


111. ADIKSI = . . . . . . . .
A. Reaksi
B. Ketagihan
C. Kebingungan
D. Fiksi
E. Afiksasi


112. TANGSI = . . . . . . . .
A. Sanksi
B. Tangkis
C. Tangkas
D. Barak
E. Logistik
113. MOTIF = . . . . . . . .
A. Wujud
B. Gambar
C. Pola
D. Motivasi
E. Semangat


114. MAYA = . . . . . . . .
A. Rabun
B. Teknologi
C. Khayalan
D. Alam
E. Nyata


115. KREASI = . . . . . . . .
A. Rasa
B. Ciptaan
C. Rencana
D. Kemampuan berfikir
E. Kepandaian menari


116. ANALOGI = . . . . . . . .
A. Tersusun
B. Perbandingan
C. Pengembangan
D. Telaah
E. Menguraikan


117. MANGKAK = . . . . . . . .
A. Bengkak
B. Mangkat
C. Bangga
D. Dongkol
E. Hampa


118. BARIER = . . . . . . . .
A. Pertahanan
B. Belokan
C. Sungkup
D. Puncak
E. Penghalang


119. LEGIUN = . . . . . . . .
A. Gabungan
B. Individu
C. Sipil
D. Armada
E. Pertahanan


120. INKUBASI = . . . . . . . .
A. Pengembangbiakan
B. Masa tunas
C. Merawat
D. Laju sel
E. Pengubahan


121. ENIGMA = . . . . . . . .
A. Semesta
B. Nyata
C. Bayangan
D. Klenik
E. Teka-teki


122. ELUSIF = . . . . . . . .
A. Terkaan
B. Sandi
C. Misterius
D. Dugaan
E. Terpencil


123. FRAGMEN = . . . . . . . .
A. Penggalan
B. Bagian
C. Sisi
D. Nukilan
E. Rangkaian


124. OPINI = . . . . . . . .
A. Pengetahuan
B. Pendapatan
C. Pendapat
D. Jabatan
E. Jaminan


125. SWAKARYA = . . . . . . . .
A. Swakarsa
B. Swadaya
C. Hasil Karya Sendiri
D. Dengan Kekuatan Sendiri
E. Swasembada


126. VIBRASI = . . . . . . . .
A. Abrasi
B. Getaran
C. Fluktuasi
D. Dinamika
E. Vibrator

127. MUFAKAT = . . . . . . . .
A. Setuju
B. Abstain
C. Musyawarah
D. Rapat
E. Demokratis


128. BAHTERA = . . . . . . . .
A. Rumah
B. Perahu
C. Sejahtera
D. Pernikahan
E. Bahagia


129. TIMPANG = . . . . . . . .
A. Sama rata
B. Tak seimbang
C. Ganjil
D. Kesal
E. Aneh


130. HOMOGEN = . . . . . . . .
A. Berbeda
B. Sejenis
C. Harmonis
D. Udara
E. Sepadan131. PADUSI = . . . . . . . .
A. Pasangan
B. Pria
C. Perempuan
D. Surga
E. Suami


132. CITRA = . . . . . . . .
A. gambaran
B. dimensi
C. anggapan
D. imaginasi
E. mutu


133. BALA = . . . . . . . .
A. rapat sekali
B. bencana
C. bantuan
D. merasakan
E.melawan


134. WAHANA = . . . . . . . .
A. kebesaran tuhan
B. ruang angkasa
C. lawan dunia fana
D. sarana transportasi
E. eksistensi yang diakui


135. IMBASAN = . . . . . . . .
A. imaginasi
B. ikatan
C. ilusi isapan
D. isapan
E. dorongan
136. GESIT = . . . . . . . .
A. Lincah
B. Malas
C. Sombong
D. Ramah
E. Gembira


137. ELITIS = . . . . . . . .
A. Terpandang
B. Terpercaya
C. Terbaik
D. Terbatas
E. Terkaya


138. BAKU = . . . . . . . .
A. perkiraan
B. standar
C. umum
D. normal
E. asli


139. PROTESIS = . . . . . . . .
A. hipotetis
B. praduga
C. thesis
D. disertasi
E. buatan


140. DIKOTOMI = . . . . . . . .
A. dibagi dua
B. dua kepala
C. kembar dua
D. dua kekuatan
E. dwi fungsi


141. AGUN = . . . . . . . .
A. Gadai
B. Hutang
C. Simpan
D. Pinjam
E. Buang


142. ANDAL = . . . . . . . .
A. dampak
B. lingkungan
C. tangguh
D. bebal
E. terbelakang


143. NARATIF = . . . . . . . .
A. prosa
B. puisi
C. deskriptif
D. timbalbalik
E. terinci


144. LINDU = . . . . . . . .
A. Rindu
B. Sendu
C. Kangen
D. Pilu
E. Gempa Bumi


145. KOLERASI = . . . . . . . .
A. Identifikasi
B. Gambaran
C. Sublimasi
D. Harapan
E. Hubungan


146. KISI-KISI = . . . . . . . .
A. alat penangkap ikan
B. alat hitung
C. tabel
D. terali
E. pola kerja


147. RABAT = . . . . . . . .
A. tambahan gaji
B. potongan
C. keuntungan
D. pembayaran kembali
E. jera mengulangi


148. MUDUN = . . . . . . . .
A. problema
B. beradab
C. referensi
D. setuju
E. mufakat

149. NABATI = . . . . . . . .
A. hewani
B. hayati
C. kodrati
D. botani
E. insani


150. IMSOMNIA = . . . . . . . .
A. tidur
B. cemas
C. sedih
D. tak bisa tidur
E. kenyataan


151. TRANSENDENTAL = . . . . . . . .
A. bergerak
B. berpindah
C. kesinambungan
D. abstrak
E. tembus pandang


152. TANUR = . . . . . . . .
A. Jamur
B. Kotoran hewan
C. perapian
D. Pakaian kuda
E. Perkakas tukang


153. ASUMSI = . . . . . . . .
A. kesimpulan
B. ramalan
C. anggapan
D. perbandingan
E. rekaan


154. KEDAP = . . . . . . . .
A. keragu-raguan
B. rapat
C. tembus
D. kelambatan
E. penganan


155. PARTIKELIR = . . . . . . . .
A. tukang parkir
B. Partisan
C. Partisi
D. Swasta
E. Entrepeuner


156. PIALANG = . . . . . . . .
A. Makelar
B. Pemburu
C. Juragan
D. Guru
E. Pengembara


157. ANJUNG = . . . . . . . .
A. dayung
B. panggung
C. buyung
D. puji
E. angkat


158. KESAHIHAN = . . . . . . . .
A. keberlakuan
B. kesalahan
C. kematangan
D. kemantapan
E. kebenaran


159. INTERASI = . . . . . . . .
A. perulangan
B. hubungan
C. interaksi
D. sublimasi
E. identifikasi


160. DAUR = . . . . . . . .
A. baur
B. produk
C. tingkatan
D. proses
E. siklus


161. MOTILITAS = . . . . . . . .
A. angka kematian
B. sebangsa hewan
C. gerak
D. dorongan
E. pukulan


162. RENDEZVOUZ = . . . . . . . .
A. persetujuan
B. rahasia
C. pertemuan
D. penyusupan
E. sayang


163. FOBIA = . . . . . . . .
A. Perasaan
B. Rasa takut
C. Mimpi Buruk
D. Tidak Bisa Tidur
E. kekuatan


164. AGITASI = . . . . . . . .
A. Ancaman
B. Permusuhan
C. Hasutan
D. Perlawanan
E. Penyerangan


165. SENTRAL = . . . . . . . .
A. Pokok
B. Pusat
C. Tengah
D. Ujung
E. Penting


166. EVALUASI = . . . . . . . .
A. Ujian
B. Pelajaran
C. Perbandingan
D. Perumusan
E. Penilaian


167. DEJURE = . . . . . . . .
A. Berdasar Kebiasaan
B. Berdasar Hukum
C. Berdasar Adat Istiadat
D. Berdasar Peraturan
E. Berdasar Kebijkan


168. MILITAN = . . . . . . . .
A. Anti penindasan
B. Ideologi
C. Agresif
D. Brutal
E. Penggolongan


169. MENJAJAKAN = . . . . . . . .
A. menjual
B. membagi
C. membawa
D. memberi
E. mencoba


170. PARADOKSAL = . . . . . . . .
A. Sejalan
B. Seiring
C. Ideal
D. Kontras
E. Konsisten


171. PEMBATASAN = . . . . . . . .
A. Wanita
B. Halus
C. Damu
D. Restriksi
E. Alim


172. HARTA BENDA = . . . . . . . .
A. Mal
B. Bencana
C. Zakat
D. Warisan
E. Sedekah


173. CIRI = . . . . . . . .
A. Watak
B. Jiwa
C. Karakteristik
D. Tabiat
E. Akhlak


174. TELITI = . . . . . . . .
A. cermat
B. ceroboh
C. cepat
D. ringkas
E. periksa


175. MENUNGGU = . . . . . . . .
A. mengharap
B. menanti
C. menyertai
D. merayu
E. melalui


176. SINTESIS = . . . . . . . .
A. Disertasi
B. Praduga
C. Thesis
D. Hipotesis
E. Buatan


177. BUBUT = . . . . . . . .
A. Urut
B. Potong
C. Cabut
D. Asah
E. Poles


178. ALGORITMA = . . . . . . . .
A. Alternatif
B. Prosedur Pemecahan
C. Aritmatika
D. Irama Nada
E. Software179. MENGECOH = . . . . . . . .
A. mengaduk
B. mengakali
C. berbuat curang
D. membuat kacau
E. memotong kecil-kecil


180. DITENGGAK = . . . . . . . .
A. disepak keatas
B. ditendang dengan bangga
C. dipotong melintang
D. ditelan bulat-bulat
E. diminum sedikit-sedikit


181. SUTRADARA = . . . . . . . .
A. pemimpin acara
B. penulis naskah
C. pengatur skenario
D. manager tontonan
E. pengarah adegan


182. PEMUGARAN = . . . . . . . .
A. pemeliharaan
B. pembongkaran
C. pembangunan
D. perbaikan
E. pelestarian


183. RANCU = . . . . . . . .
A. canggung
B. kacau
C. jorok
D. tidak wajar
E. semu


184. INTERUPSI = . . . . . . . .
A. Penyelaan
B. Penulisan
C. Penghasilan
D. Penundaan
E. Perlawanan


185. KOMITMEN = . . . . . . . .
A. Perjanjian
B. Persamaan
C. Kesepakatan
D. Ketaatan
E. Konsekuen


186. MENGOLEKSI = . . . . . . . .
A. mengirimkan
B. menempelkan
C. mengurutkan
D. mengumpulkan
E. Mengoreksi


187. KOALISI = . . . . . . . .
A. Persetujuan
B. Perbandingan
C. Persamaan
D. Penggabungan
E. Keselarasan


188. LEGIUN
A. Gabungan
B. Individu
C. Sipil
D. Armada
E. Pertahanan


189. INKUBASI
A. Pengembangbiakan
B. Masa tunas
C. Merawat
D. Laju sel
E. Pengubahan


190. ENIGMA
A. Semesta
B. Nyata
C. Bayangan
D. Klenik
E. Misteri


191. ELUSIF
A. Terkaan
B. Sandi
C. Misterius
D. Dugaan
E. Terpencil


192. FRAGMEN
A. Penggalan
B. Bagian
C. Sisi
D. Nukilan
E. Rangkaian


193. INTERDIKSI
A. Pelarangan
B. Pengecualian
C. Persetujuan
D. Penyimpangan
E. Kesenjangan


194. DEPORTASI
A. Perhubungan
B. Penurunan
C. Pengangkatan
D. Pengusiran
E. Pengawasan


195. EKSAK
A. Nyata
B. Tunggal
C. Sesuai
D. Tepat
E. Terbukti


196. MEMBRAN
A. Plasma
B. Inti
C. Selaput
D. Kelenjar
E. Saluran


197. GLOSARI
A. Istilah
B. Kosakata
C. Daftar
D. Penjelasan
E. Rangkuman


198. PREVALENSI
A. Umum
B. Khusus
C. Guncangan
D. Ketakutan
E. Senang


199. DISKREDIT
A. Menghalau
B. Menepikan
C. Meminggirkan
D. Memojokkan
E. Merusak


200. ISRAF
A. Mashur
B. Boros
C. Hemat
D. Bebas
E. Mustahil


201. KORVE
A. Kapal
B. Diskon
C. Perjanjian
D. Kerja Rodi
E. Kejang


202. KONGSI
A. Komunitas
B. Alamat
C. Perseroan
D. Ikatan
E. Organisasi


203. UGAHARI
A. Mewah
B. Sederhana
C. Miskin
D. Kaya
E. Sabar


204. EVIDEN
A. Berani
B. Semu
C. Nyata
D. Karakteristik
E. Pola


205. FEODAL
A. Pribumi
B. Konservatif
C. Modern
D. Berkembang
E. Terpadu


206. BUSTAN
A. Teras
B. Taman
C. Butik
D. Jubah
E. Buruh


207. MANIFESTO
A. Keuntungan
B. Investasi
C. Stabilitas
D. Korupsi
E. Deklarasi


208. INSOMNIA = . . . . . . . .
A. Istirahat
B. Tak bisa duduk
C. Tak bisa istirahat
D. Tak bisa tidur
E. Tidur


209. PROMOVENDUS = . . . . . . . .
A. Pengajuan proposal
B. Calon Magister
C. Calon Doktor
D. Promotor
E. Teknologi tepat guna


210. DELIK = . . . . . . . .
A. Sembunyi
B. Duplik
C. Pelanggaran hukum
D. Kasus kriminal
E. Tindak asusila


211. DISTORSI = . . . . . . . .
A. Nondeskripsi
B. Penyalahgunaan
C. Kesalahpahaman
D. Pengurangan
E. Penyimpangan


212. PROMOSI = . . . . . . . .
A. Perkenalan
B. Pemasaran
C. Kenaikan pangkat
D. Iklan
E. Propaganda


213. DESKRIPTIF = . . . . . . . .
A. Puisi
B. Prosa
C. Naratif
D. Dedukatif
E. Gambaran


214. GAMBARAN = . . . . . . . .
A. Dimensi
B. Imajinasi
C. Harapan
D. Anggapan
E. Citra


215. TEMPAT = . . . . . . . .
A. Piringan hitam
B. Loka
C. Kebun
D. Bulan
E. Tanggal


216. KELAKAR = . . . . . . . .
A. Marah
B. Seloroh
C. Senang
D. Biasa
E. Rumit


217. ELASTIS = . . . . . . . .
A. Kaku
B. Plastik
C. Karet
D. Luwes
E. Keras


218. GUGAT = . . . . . . . .
A. Suruh
B. Paksa
C. Ambil
D. Marah
E. Tagih


219. ANALOGI
A. Tersusun
B. Perbandingan
C. Pengembangan
D. Telaah
E. Menguraikan
220. MANGKAK
A. Bengkak
B. Mangkat
C. Bangga
D. Dongkol
E. Hampa


221. BARIER
A. Pertahanan
B. Belokan
C. Sungkup
D. Puncak
E. Penghalang

222. ABOLISI
A. Kepercayaan
B. Kepatuhan
C. Pemberian mandat
D. Penghapusan hukuman
E. Pemberian maaf


223. WAGON
A. Rel
B. Gerbong
C. Roda
D. Upah
E. Bendungan


224. NISBAH
A. Angka
B. Bilangan
C. Skala
D. Pecahan
E. Pembilang


225. KELIR
A. Selubung
B. Jalur
C. Pemisah
D. Layar
E. Penahan


226. AVERSI
A. Awam
B. Iri
C. Hobi
D. Anarki
E. Sombong


227. BOYAK
A. Lalai
B. Hambar
C. Sedap
D. Segar
E. Layu


228. MUKADIMAH
A. Prapendapat
B. Keterangan
C. Salam
D. Bagian
E. Penduhuluan.
Demikian Contoh Soal CPNS 2018 Tes Intelegensia Umum : Tes Sinonim Kata. Semoga bermanfaat.
Ingin Download Contoh Surat ini Dalam Bentuk Ms. Word ?

Ads